< Tillbaka

Myndigheten för delaktighet

Rekrytera för ett rikare arbetsliv.

  • Kampanj för Myndigheten för delaktighet.
  • Syftet med kampanjen: Att förebygga diskriminering i arbetslivet och inspirera arbetsgivare att rekrytera bredare enligt ett mångfaldsperspektiv.
  • Kanalval: För att nå så stor del av målgruppen på kostnadseffektivt sätt valdes annonsering via sociala medier: Facebook, Linkedin och Google Display. Kampanjen kompletterades med bannerannonsering på di.se, dagenssamhälle.se och chef.se, personalledarskap.se och prevent.se/arbetsliv samt två halvsidor i Dagens Industri.
  • Alla annonser levererade resultat långt över genomsnittet på Facebook och Linkedin under annonseringsperioden.

Myndigheten för delaktighet

Rekrytera för ett rikare arbetsliv.

Typ av uppdrag: Samhällsorienterade uppdrag

Uppdragsgivare: Myndigheten för delaktighet


Producerade enheter:

Banner 1>
Banner 2>
Banner 3>
Facebook 1>
Facebook 2>
Facebook 3>
Annons Dagens Industri>
Stäng