Kommunikationsbyrån med intresse för samhällsfrågor

Allt sedan starten 2006 har idén varit att jobba med produkter, tjänster och verksamhet som gör livet bättre, enklare eller roligare för människor. Ibland kan målgruppen bestå av personer som på något sätt befinner sig i en utsatt situation eller har särskilda behov.

Tidigare eller nuvarande uppdragsgivare som på olika sätt motsvarar de ambitionerna är bland annat Kulturhuset, Stockholms Stadsteater, Stockholms Stadsmission, Läsrörelsen, Läslov, MyRight, Dyslexikampanjen, Design för alla, Psykekampanjen, Neuroförbundet, Humana, Studieförbundet Vuxenskolan och ESF-Rådet. Denna typ av uppdrag ställer särskilda krav på empatisk förmåga och inläsning på ämnet, någonting C/O Törngrens har utvecklat och slipat på genom åren.

Som uppdragsgivare har du dessutom stor nytta av vår erfarenhet från stora kommersiella uppdragsgivare som Gevalia, Colgate, Adidas, Nissan och Shurgard. De har format ett strategiskt och kommersiellt tänkande som också gagnar idéstyrda företag, organisationer och myndigheter.

Vi påstår inte att vi gör världen bättre genom vårt arbete. Men om många individer får ett lite lättare liv tack vare att bra idéer kommuniceras effektivt så är det i alla fall steg i rätt riktning.

C/O Törngrens startades på Kungsgatan 33, 2006. Mellan 2012 och 2016 var företaget delägare i och drev reklambyrån MAD. Från och med 2017 drivs verksamheten åter under C/O Törngrens varumärke.

Stäng