< Tillbaka

På hemsida och sociala medier

Projektartiklar för ESF-Rådet

  • Svenska ESF-Rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. De förvaltar Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt i Sverige.
  • Genom fonderna förändrar ESF-Rådet arbetsmarknaden genom att finansiera projekt som arbetar med kompetensutveckling.
  • C/O Törngrens har uppdraget att beskriva projekten på ett levande sätt utifrån deltagarnas perspektiv. Här kan du läsa om Daniel, Racha, Farah och många andra som deltagit i framgångsrika projekt runt om i landet.
  • Artiklarna publiceras på ESF-Rådets hemsida och sociala medier.

ESF-Rådet

Projektartiklar för ESF-Rådet

Typ av uppdrag: Samhällsorienterade uppdrag

Uppdragsgivare: Svenska ESF-rådet


Producerade enheter:

Drömfabriken på Nobelvägen 23.
Ett framgångsrikt recept för god svenska.
”Alla som klarar utbildningen får jobb”.
I Linköping föds kvinnorna på nytt.
Hon kämpar 12 timmar om dagen för ett jobb i äldrevården.
Du är inte ensam.
Från ingenstans till Slovenien.
Stäng