Vi leder workshop som start på ett förändringsarbete

Tillsammans med utvalda medarbetare från din organisation arbetar vi fram en differentiering, nya mål eller skapar en handlingsplan. Under en dag tar vi fram de viktigaste ingredienserna och förutsättningarna för viktiga framtida satsningar.

Vi leder workshop som start på ett förändringsarbete
Stäng